Archiwum wydarzeń 2016 - 12.2013„Bajki-Pomagajki” - cykl zajęć edukacyjnych z elementami bajkoterapii
16 grudnia 2016 r.

Duże zainteresowanie lokalnego środowiska przedsięwzięciami, zrealizowanymi w ramach
I Ogólnopolskiego Dnia Biblioterapii, zaowocowało poszerzeniem oferty biblioteki o zajęcia bajkoterapeutyczne dla uczniów klas początkowych szkół podstawowych.

16 grudnia 2016 r., pod hasłem: „Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”,
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Mysłowicach odbyło się spotkanie inaugurujące cykl zajęć pt.: „Bajki-Pomagajki”. Wzięli w nim udział uczniowie klas 1-3, korzystający z opieki świetlicowej.

Celem zajęć było rozbudzenie empatii i uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych. Głośnemu czytaniu fragmentów „Blogowych dbajek”, pod red. Marzeny Dobosz, towarzyszyły warsztaty plastyczne. Uczestnicy wykonali lapbooki, czyli własne książki hipertekstowe o uczuciach i emocjach.

 

* * *

„Witajcie w szkole, pierwszaki!” - konsultacje dla rodziców i nauczycieli
Mysłowice, 28.11.2016 r.

W ramach stałej współpracy, dotyczącej wspomagania szkół i placówek oświatowych, w bibliotece odbył się dyżur konsultacyjny z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mysłowicach.

Pierwsze w bieżącym roku szkolnym konsultacje przebiegały pod hasłem: „Witajcie w szkole, pierwszaki!”.


Pani Dorota Ferdek udzielała zainteresowanym rodzicom oraz nauczycielom porad z zakresu adaptacji dziecka do przedszkola i szkoły.


Spotkaniu towarzyszyła prezentacja książek i artykułów z czasopism, ułatwiających najmłodszym start edukacyjny oraz pracę dydaktyczno-wychowawczą z pierwszakami
.

* * *

Tydzień Biblioterapii 2016 14-19 listopada 2016 r.

W odpowiedzi na apel Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, nauczyciele bibliotekarze mysłowickiej filii PBW w Katowicach, z ogromną przyjemnością włączyli się w obchody
I Ogólnopolskiego Dnia Biblioterapii oraz promocję inicjatyw propagujących czytelnictwo, w tym alternatywnych form szkoleń - webinariów.

Wśród działań oferowanych przez placówkę, największym zainteresowaniem cieszyła się propozycja zajęć edukacyjnych z elementami biblioterapii dla uczniów szkół podstawowych pt.: „Kompleksy Ani Shirley (na podstawie powieści Ania z Zielonego Wzgórza).

Z warsztatów plastyczno-ruchowych skorzystało blisko 30 wychowanków świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Mysłowicach.

 Ponadto, rodzice i nauczyciele zainteresowani tematem „Bajkoterapii w pracy z dzieckiem i młodzieżą”, otrzymali możliwość udziału w dyżurze konsultacyjnym, prowadzonym przez nauczyciela bibliotekarza. Licznym, indywidualnym poradom towarzyszyła prezentacja zestawień tematycznych oraz wystawa książkowa pt.: „Biblioterapia - uzdrawiająca moc słowa”, eksponująca literaturę bajko -
i biblioterapeutyczną, dostępną w zbiorach biblioteki.

* * *

Warsztaty dla nauczycieli: „Skrzynia skarbów. Bank pomysłów na ciekawe zajęcia poza salą”
Mysłowice, 09 listopada 2016 r.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się pierwsze w bieżącym roku szkolnym warsztaty dla nauczycieli pt.: „Skrzynia skarbów. Bank pomysłów na ciekawe zajęcia poza salą”, zorganizowane na terenie filii
we współpracy z ROM-E „Metis” w Katowicach.

Prowadząca spotkanie - Pani Ewa Kustwan-Mróz, nauczyciel konsultant ośrodka doskonalenia nauczycieli, przedstawiła uczestnikom szereg gier i zabaw pomocnych w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz terapii zajęciowej.

Zastosowanie metod aktywizujących (m.in. „burzy mózgów”), sprzyjało dyskusji, prezentowaniu „dobrych praktyk” oraz dzieleniu się doświadczeniami z własnej pracy pedagogicznej i wychowawczej.

* * *

Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza w mysłowickiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach
5 września 2016 r.


W odpowiedzi na apel Prezydenta RP Andrzeja Dudy, mysłowicka filia PBW w Katowicach włączyła się w akcję – Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

Użytkownicy odwiedzający w tym czasie bibliotekę, mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na temat fabuły powieści i okoliczności jej powstawania. Otwarta gra edukacyjna, w formie tradycyjnej „planszówki”, cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów, studentów, jak i nauczycieli lokalnych placówek oświatowych.

Sylwetkę pisarza, jego twórczość i znaczenie dla historii literatury polskiej przybliżyły Czytelnikom zorganizowane ekspozycje: wystawa - ”Quo vadis” w objęciach X Muzy i gazetka ścienna - „2016 rokiem Henryka Sienkiewicza”.

* * *

Warsztaty dla nauczycieli „Zwyczaje i obrzędy ludowe w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
Mysłowice, 23 maja 2016 r.

Filia gościła nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej zainteresowanych realizacją treści programowych z zakresu edukacji regionalnej.
Konsultant regionalnego Ośrodka Doskonalenia „WOM” w Katowicach – pani Renata Chmielewska, wprowadziła zebranych w tematykę zwyczajów i obrzędów ludowych. Zapoznała ze śląskim strojem ludowym, damskim i męskim. Wskazała ciekawe przykłady gier, zabaw oraz prac plastycznych
o charakterze regionalnym.

Prelekcji towarzyszyły liczne eksponaty - stroje ludowe oraz przykłady rękodzieł ludowych.

* * *

Warsztaty dla nauczycieli „Specyficzne trudności w nauce”
Mysłowice, 4.04.2016 r.

Po raz kolejny w filii gościła Małgorzata Spendel – konsultant ROM-E „Metis” w Katowicach. Tematem spotkania, które zgromadziło studentów kierunków nauczycielskich oraz nauczycieli szkół i przedszkoli, były specyficzne trudności w nauce, ze szczególnym uwzględnieniem dysleksji.
Prowadząca kompleksowo omówiła zagadnienia związane z diagnozą trudności w nauce i rozwoju, oraz form wsparcia i metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W warsztatach wzięło udział 20 osób.

* * *

Sieć współpracy i samokształcenia „Sześciolatek w szkole” – wykład ekspercki
Mysłowice, 18.03.2016 r.

Dnia 18 marca 2016 roku, w kooperacji z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mysłowicach, na terenie filii odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia „Sześciolatek w szkole”.
W ramach działań grupy wsparcia, pedagodzy uczestniczyli w wykładzie eksperckim nt. Specjalnych potrzeb edukacyjnych, prowadzonym przez pracowników PPP.

Spotkanie miało charakter otwarty. Mogły w nim uczestniczyć także osoby spoza sieci, zainteresowane ww. tematyką.

* * *

Zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci dyslektycznych
Mysłowice, 16 marca 2016 r.

16 marca 2016 roku na teranie mysłowickiej Filii PBW w Katowicach, odbyły się zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci dyslektycznych. Uczestniczyli w nich członkowie i opiekunowie grupy wsparcia dyslektyków działającej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mysłowicach.
Celem spotkania była próba przełamania barier w rozwijaniu czytelnictwa i niechęci młodych ludzi wobec biblioteki .

Zajęcia, których tematem przewodnim były kompleksy i obniżone poczucie własnej wartości spowodowane trudnościami w czytaniu i pisaniu, rozpoczęło „głośne czytanie” odpowiednio dobranego tekstu. W dalszej części, przeprowadzonej metodami aktywizującymi, uczestnicy brali udział
w zaproponowanych przez prowadzącą ćwiczeniach oraz zabawach integracyjnych.

 

* * *

Warsztaty dla nauczycieli „Coś z niczego – tworzenie z plasteliny i bardzo pospolitego papieru”
Mysłowice, 15 marca 2016 r.

Konsultantka ROM-E „Metis” w Katowicach – Iwona Bogatko, zapoznała zebranych nauczycieli
z kolejną techniką plastyczną, którą można zastosować w pracy z dziećmi.
Uczestnicy stworzyli barwne, wiosenno – wielkanocne kompozycje z papieru i plasteliny.
W zajęciach uczestniczyło 18 osób.

 

* * *

Lekcja biblioteczna „Warsztat informacyjny biblioteki”
Mysłowice, 4.02.2016 r.

W dniu 4 lutego biblioteka gościła uczniów kl. 6 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Mysłowicach.
Tematem zajęć był warsztat informacyjny biblioteki.

Uczniowie zapoznali się z tradycyjnym katalogiem kartkowym oraz komputerowym katalogiem bibliotecznym. Poznali budowę katalogów kartkowych, ich rodzaje, oraz moduły i możliwości katalogu komputerowego.

W części ćwiczeniowej uczniowie sprawdzili swoje umiejętności w posługiwaniu się komputerowym warsztatem informacyjnym biblioteki.

* * *

Sieć współpracy i samokształcenia „Sześciolatek w szkole” – warsztaty z ekspertem
Mysłowice, 20.01.2016 r.

Dnia 20 stycznia 2016 roku, w kooperacji z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, na terenie filii odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia „Sześciolatek w szkole”.

W ramach działań grupy wsparcia, pedagodzy uczestniczyli w warsztatach nt. Aktywizujących metod nauczania, prowadzonych przez panią konsultant Mariolę Lux.

 

Spotkaniu towarzyszyła wystawa książek i artykułów z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, dostępnych w zbiorach biblioteki.

* * *


Spotkanie grupy wsparcia dla surdopedagogów
Mysłowice, 13.01.2016 r.

Filia stała się miejscem comiesięcznych spotkań mysłowickich surdopedagogów, którzy zbierają się pod opieką mgr Katarzyny Warchoł, pracownika mysłowickiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Kilkunastoosobowa grupa pedagogów zapoznała się ze zbiorami biblioteki, dotyczącymi wychowania, nauczania i funkcjonowania psychospołecznego dzieci z wadami słuchu. Były wśród nich zarówno zbiory zwarte jak i artykuły z czasopism fachowych.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał tematyczne zestawienie bibliograficzne.

* * *

Sieć współpracy i samokształcenia „Sześciolatek w szkole”
Mysłowice,  14 grudnia 2015 r.

Dnia 14 grudnia 2015 roku, w sali konferencyjnej PBW w Mysłowicach, miało miejsce ostatnie przed świętami zebranie członków sieci współpracy i samokształcenia „Sześciolatek w szkole”.

W tym miesiącu, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej debatowali nad problemem adaptacji dziecka
w klasie I. Szeroko zakrojonej dyskusji towarzyszyły przykłady dobrych praktyk i - standardowo -nowatorskie podejście do tematu.

* * *

Konsultacje dla rodziców i nauczycieli
Mysłowice, 14 grudnia 2015 r.

Po raz kolejny w naszej bibliotece, nauczyciele, studenci oraz wszystkie inne zainteresowane osoby, mogły skorzystać z bezpłatnych porad pedagoga i logopedy.

Konsultacjom towarzyszyła wystawa zbiorów biblioteki dotyczących rozwoju mowy, jej zaburzeń oraz terapii logopedycznej.

* * *

Warsztaty dla nauczycieli „Zabawy logopedyczne”
Mysłowice, 27 listopada 2015 r.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się pierwsze w bieżącym roku szkolnym warsztaty dla nauczycieli – „Zabawy logopedyczne”, zorganizowane na terenie filii we współpracy z ROM-E „Metis” w Katowicach.
Prowadząca spotkanie – mgr Barbara Cyl, konsultantka ośrodka doskonalenia, przedstawiła uczestnikom szereg ćwiczeń/zabaw aparatu mowy pomocnych w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i terapii logopedycznej.

Ciekawa, plastyczno-ruchowa forma zajęć sprzyjała miłej atmosferze oraz integracji grupy.

 
 

W warsztatach wzięło udział 21 nauczycieli z mysłowickich i bieruńsko-lędzińskich placówek oświatowych.

* * *

Sieć współpracy i samokształcenia „Sześciolatek w szkole” – wykład ekspercki

W dniu 20 listopada 2015 roku, we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Mysłowicach, na terenie filii odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia „Sześciolatek w szkole”.

W celu efektywnego wsparcia i wymiany doświadczeń, pedagodzy uczestniczący w sieci mieli możliwość wysłuchania wykładu eksperckiego nt. Gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz udziału w dyskusji. Wszelkie wątpliwości z zakresu rozwoju psychofizycznego sześciolatka rozwiały panie psycholog - Dorota Ferdek i Beata Grzelczak.

 

Spotkanie miało charakter otwarty. Mogły w nim uczestniczyć także osoby spoza sieci, zainteresowane ww. tematyką.

* * *

Sieć współpracy i samokształcenia „Sześciolatek w szkole” – spotkanie organizacyjne

Dnia 23 października 2015 roku, na terenie filii odbyło się zebranie członków sieci współpracy
i samokształcenia „Sześciolatek w szkole”. Spotkanie miało na celu zapoznanie nauczycieli
z podstawowymi założeniami nowej reformy systemu doskonalenia i ustalenie organizacji – w tym harmonogramu – dalszych działań w obrębie sieci.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa książek na temat edukacji dziecka sześcioletniego, dostępnych
w zbiorach biblioteki.

 

Informujemy, że nabór do grupy wciąż trwa. Osoby zainteresowane pracą w sieci prosimy o indywidualne zgłoszenie w bibliotece, pod numerem tel. 32 2250433 lub mailem: myslowice@pbw.katowice.pl

* * *

Konsultacje dla rodziców i nauczycieli
Mysłowice, 30 września i 13 października 2015 r.

Po raz kolejny pracownicy mysłowickiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej gościli w naszej bibliotece.

W środę 30 września, panie psycholog oraz pedagog udzielały chętnym rodzicom i nauczycielom porad z zakresu problemów emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym.

Dwa tygodnie później można było porozmawiać z psychologiem o trudnościach emocjonalnych u dzieci.
Zarówno dla rodziców biorących udział w konsultacjach jak i dla pracowników poradni, pracownicy biblioteki przygotowali wystawkę książek oraz zestawienia bibliograficzne dotyczące poruszanej tematyki.

* * *

Spotkanie pedagogów szkolnych
22 września 2015 r.

Biblioteka była miejscem pierwszego w tym roku szkolnym spotkania pedagogów szkolnych
z pracownikiem mysłowickiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

* * *

Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa w mysłowickiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach
4 września 2015 r.

W przeddzień IV Narodowego Czytania „Lalki” Bolesława Prusa mysłowicka Filia BPW w Katowicach włączyła się w akcję popularyzacji tego dzieła.
Odwiedzający w tym dniu bibliotekę czytelnicy mogli przenieść się w odległe czasy pozytywizmu.
Od progu witały je pracownice biblioteki ubrane w dziewiętnastowieczne kostiumy i zapraszały do wspólnego czytania „Lalki”.Sylwetkę pisarza, jego twórczość i znaczenie dla historii literatury polskiej przybliżyły Czytelnikom zorganizowane wystawy.

Odwiedzający bibliotekę mogli także posłuchać fragmentów „Lalki” czytanej przez Katarzynę Skoniecką, Tomasza Bielawca, Jacka Króla i Jana Wojciecha Krzyszczaka, a wydanej w postaci audiobooka przez Wydawnictwo „Biblios”.

* * *

„Kobiety na szlakach gór wysokich na przełomie XIX i XX wieku” – prelekcja połączona
z projekcją przeźroczy mgr. Krystiana Szczęsnego.
Mysłowice, 24 kwietnia 2015 r.

W piątkowe popołudnie gościliśmy w bibliotece pana Krystiana Szczęsnego, pracownika Biblioteki Śląskiej w Katowicach, prezesa Śląskiego Towarzystwa Miłośników Książki i Grafiki, miłośnika podhalańskiej przyrody, architektury i sztuki.

Zabrał on zebranych w świat kobiet, które na przełomie XIX i XX wieku zdobywały górskie szczyty.
Były wśród nich zarówno turystki-arystokratki, jak i przemierzające górskie hale pasterki.
 
Utrwalone na prezentowanych grafikach kobiety, wzbudzały zachwyt i podziw zebranych. A byli wśród nich m.in. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Górnośląskiej WSP
w Mysłowicach.

Doskonałym uzupełnieniem prelekcji była wystawa wydawnictw, związanych z historią zdobywania górskich szczytów wraz z autografami znamienitych „ludzi gór”.

Panu Krystianowi za wizytę serdecznie dziękujemy.

 
 

* * *

Warsztaty dla nauczycieli „Wycieczka jako projekt edukacyjny”
Mysłowice, 20 kwietnia 2015 r.

Kolejne w tym roku szkolnym warsztaty dla nauczycieli poświęcone były wycieczce szkolnej.
Konsultant ROM-E „Metis” w Katowicach, mgr Gabriela Wawrzynek, zapoznała zebranych pedagogów
z metodą projektu edukacyjnego oraz możliwościami przeprowadzenia wycieczki szkolnej w ramach tej metody nauczania.

W spotkaniu wzięło udział kilkunastu nauczycieli mysłowickich szkół i przedszkoli.

* * *

Warsztaty dla nauczycieli  „Praca z uczniem wycofanym i nieśmiałym”
Mysłowice, 17 marca 2015 r.

W ramach wspierania nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych, biblioteka zorganizowała warsztaty dla pedagogów dotyczące pracy pedagogicznej
i terapeutycznej z uczniami nieśmiałymi i wycofanymi.

Zajęcia poprowadziła konsultant ROM-E „Metis”  w Katowicach – mgr Katarzyna Jaworska.

W spotkaniu wzięło udział 23 nauczycieli mysłowickich szkół i przedszkoli.

* * *

Warsztaty dla nauczycieli „Z tajemnic starej biblioteki…” – praca plastyczna z elementami liternictwa
Mysłowice, 25 lutego 2015 r.

Ciekawą propozycję wykorzystania grafiki w pracy z dzieckiem poznali nauczyciele uczestniczący
w warsztatach „Z tajemnic starej biblioteki – jak przez sztukę zachęcić dzieci i młodzież do czytania”.

Z pozoru ukierunkowana tematyka szkolenia nie ograniczała się jedynie do zagadnień edukacji czytelniczej i medialnej. Konsultantka ROM-E „Metis” w Katowicach – mgr Monika Jerominek z pasją
i zaangażowaniem wprowadziła uczestników w symboliczny świat liternictwa.

Kreatywnemu zaangażowaniu pedagogów sprzyjała przyjazna atmosfera oraz plastyczna forma zajęć.

* * *

Warsztaty dla nauczycieli „Quilling – magiczne zawijasy” (edycja II)
Mysłowice, 23 lutego 2015 r.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie nauczycieli zajęciami plastycznymi, w bibliotece zorganizowano kolejną edycję warsztatów prowadzonych przez mgr Gabrielę Wawrzynek – konsultantkę ROM-E „Metis” w Katowicach.

W trakcie spotkania „Quilling – magiczne zawijasy” uczestnicy zgłębiali tajniki tworzenia papierowych filigranów. Ta pozornie skomplikowana technika pozwoliła na szybkie, samodzielne wykonanie ciekawych kompozycji dekoracyjnych.

 * * *

Warsztaty dla nauczycieli „Trudne zachowania dzieci – czy naprawdę trudne?”
Mysłowice, 12 stycznia 2015 r.

Kolejne ze spotkań mysłowickich nauczycieli z konsultantami ROM-E „Metis” w Katowicach dotyczyło trudnych zachowań dzieci i młodzieży, ich przyczyn, form oraz możliwości zapobiegania im w praktyce szkolnej i życiu rodzinnym.

Prowadzone przez mgr Magdalenę Lipiak zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem nauczycieli. Poruszona tematyka wywołała dyskusję, w trakcie której uczestnicy dzielili się doświadczeniami
z własnej pracy pedagogicznej i wychowawczej.

* * *


Lekcja biblioteczna „Budowa książki”
Mysłowice, 11 grudnia 2014 r.

W dniu 11 grudnia 2014 roku, na terenie filii przeprowadzono lekcję biblioteczną dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Mysłowicach. Celem zajęć było zapoznanie najmłodszych
z podstawowymi elementami budowy książki, w tym zwrócenie szczególnej uwagi na poziom edytorski i estetykę wydania ulubionych publikacji.

Przyjazna atmosfera i forma przebiegu spotkania (warsztaty plastyczne), sprzyjały zaszczepieniu
w młodych użytkownikach biblioteki szacunku do „słowa pisanego” oraz promowaniu kultury czytelniczej.

 pics


* * *


Warsztaty dla nauczycieli „Decoupage”
Mysłowice, 9 grudnia 2014 r.

Jak zwykle dużym zainteresowaniem nauczycieli cieszyły się warsztaty plastyczne prowadzone przez konsultantkę ROM-E Metis w Katowicach – Gabrielę Wawrzynek.

We wtorkowe popołudnie zebrani  w mysłowickiej bibliotece pedagogicznej nauczyciele zapoznali się
z metodą Decoupage.

 pics
* * *Warsztaty dla nauczycieli „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
Mysłowice, 24 listopada 2014 r.

Kolejne w tym roku szkolnym warsztaty dla nauczycieli zgromadziły pedagogów zainteresowanych zasadami udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjno-wychowawczymi.

Warsztaty poprowadziła konsultant ROM-E Metis w Katowicach mgr Małgorzata Spendel. Dotyczyły założeń pracy pedagogicznej z uczniami z  dysfunkcjami rozwoju, trudnościami w uczeniu się (ze szczególnym uwzględnieniem dysleksji) oraz uczniami szczególnie uzdolnionymi.
 
Uczestnicy zapoznali się z dostępną w mysłowickiej bibliotece pedagogicznej literaturą fachową, dotyczącą poruszanych na warsztatach zagadnień.

* * *


Spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia wychowawców i pedagogów szkolnych
Mysłowice, 29 października 2014 r.

Dnia 29 października 2014 r. na terenie biblioteki miała miejsce inauguracja drugiego cyklu spotkań „Sieci pedagogów/pedagożek – wychowawców/wychowawczyń”, prowadzonej w ramach projektu: „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice”.

Międzyszkolny zespół nauczycieli, pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia – mgr Anny Raczyńskiej, analizując przykłady dobrych praktyk, poszerzał kompetencje w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Poza wymianą doświadczeń w obrębie sieci, celem spotkania było również przybliżenie jego uczestnikom roli biblioteki pedagogicznej w projekcie ORE.

Nauczyciele bibliotekarze, w ramach kompetencji jednego z filarów wspomagania pracy szkół, zapoznali pedagogów z ofertą filii, a tym samym zapewnili uczestnikom sieci wolny dostęp do literatury (wystawki książek) oraz przygotowanych wcześniej zestawień bibliograficznych.

W spotkaniu wzięło udział blisko 20 nauczycieli z 16 placówek z terenu Powiatu m. Mysłowice, biorących udział w projekcie


Wystawka „Wychowawca/Pedagog szkolny”

pics

* * *Warsztaty dla nauczycieli „Dziecko z trudnościami emocjonalnymi w szkole i przedszkolu”
Mysłowice, 20 października 2014 r.

Warsztaty dotyczące dziecka z trudnościami emocjonalnymi w przedszkolu i szkole zainaugurowały kolejny rok współpracy mysłowickiej biblioteki pedagogicznej z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach.

Tematyka warsztatów zaproponowana przez konsultant Magdalenę Lipiak spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem nauczycieli, w tym przede wszystkim nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową. Ponad dwudziestoosobowa grupa uczestników aktywnie brała udział w zajęciach dzieląc się własnymi problemami i doświadczeniami z pracy z uczniem z trudnościami emocjonalnymi.

Pracownicy biblioteki przygotowali dla zebranych tematyczną wystawkę zbiorów zwartych oraz zestawienie bibliograficzne dotyczące poruszanej tematyki.


* * *
Spotkanie Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji
Mysłowice, 29 września 2014 r.

W nowym roku szkolnym Filia PBW w Mysłowicach kontynuuje  wspomaganie szkół i placówek
z terenu miasta między innymi poprzez współpracę ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji  działającymi w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice”.


29 września  2014 r. w siedzibie mysłowickiej biblioteki pedagogicznej odbyło się spotkanie grupy Organizatorów
z pracownikami biblioteki, mające na celu ustalenie zasad współpracy w roku szkolnym 2014/2015.
 
Kierownik filii, mgr Agnieszka Bienioszek przedstawiła zebranym podstawowe informacje dotyczące możliwości wspierania projektu przez bibliotekę. Zapoznała  zebranych z zasobami placówki dotyczącymi  wiodącego tematu kolejnego etapu realizacji projektu -  pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zebrani zapoznali się ze zbiorami zwartymi dotyczącymi tego zagadnienia. Otrzymali również tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Koordynator projektu, mgr Hanna Tabor przekazała zebranym bieżące informacje dotyczące realizacji projektu.


Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(wystawki: „Dysleksja”, „ADHD”, „Uczeń niepełnosprawny”, „Uczeń zdolny”)

 pics pics pics
 pics

* * *Narodowe Czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza w mysłowickiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach 5 września 2014 r.   
Mysłowice, 5 września 2014 roku

W przeddzień  Narodowego Czytania historycznego tryptyku Henryka Sienkiewicza, w odpowiedzi na apel Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, mysłowicka filia PBW w Katowicach włączyła się
w akcję popularyzacji  dzieła  Sienkiewicza, a tym samym popularyzacji wielkich dzieł literatury polskiej oraz  czytelnictwa jako formy spędzania wolnego czasu.

Użytkownicy biblioteki mogli zapoznać się w bibliotece z apelem Prezydenta RP zachęcającym do lektury „Trylogii” oraz oficjalnym plakatem promującym kolejną edycję Narodowego Czytania. 

Sylwetkę pisarza, jego twórczość  oraz znaczenie jego pisarstwa dla historii literatury polskiej oraz
w kształtowaniu historycznej świadomości Polaków przybliżyła Czytelnikom zorganizowana przez pracowników biblioteki na podstawie zbiorów własnych  wystawa.

Wszyscy użytkownicy, którzy w dniu 5 września b.r. odwiedzili bibliotekę mogli posłuchać  fragmentów  „Trylogii” czytanej przez Leszka Teleszyńskiego, Rocha Siemianowskiego oraz Leszka Filipowicza,
a wydanej w postaci  książki multimedialnej w standardzie DAISY przez Fundację „Klucz” na rzecz edukacji  i upowszechniania czytelnictwa osób niewidomych i słabowidzących. 
Audiobooki zostały wypożyczone przez filię ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach.

pics pics


* * *


Warsztaty dla nauczycieli „Stalking-sposoby radzenia sobie z smsowym dręczycielem
w szkole”
Mysłowice, 7 kwietnia 2014 roku


Dużą grupę mysłowickich nauczycieli zgromadziły warsztaty dotyczące zjawiska stalkingu
w środowisku szkolnym. Prowadząca, konsultant ROM-E Metis mgr Jolanta Leśniak przybliżyła uczestnikom zjawisko oraz sposoby radzenia sobie z nim przez uczniów, nauczycieli i rodziców.

Temat spotkania wywołał wśród zebranych pedagogów długa dyskusję.


* * *

Warsztaty dla nauczycieli „Ogólnorozwojowe zabawy ruchowe w przedszkolu”
Mysłowice, 18 marca 2014 roku


W dniu 18 marca 2014 roku konsultantka ROM-E Metis w Katowicach mgr Grażyna Ryba przeprowadziła w bibliotece warsztaty dla nauczycieli dotyczące ogólnorozwojowych zabaw ruchowych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Liczna grupa uczestników zapoznała się przy okazji z bogatą ofertą wydawnictw poświęconych tej tematyce przygotowaną przez pracowników biblioteki.

* * *Warsztaty dla nauczycieli
„Papierowa wiklina”
Mysłowice, 10 lutego 2014 roku

Dużym zainteresowaniem wśród mysłowickich nauczycieli cieszą się warsztaty plastyczne prowadzone przez konsultantów ROM-E Metis w Katowicach.

Tym razem mgr Anna Czerwiec-Banek zapoznała uczestników z techniką papierowej wikliny.
W zajęciach wzięły udział 23 osoby, wśród których znaleźli się nauczyciele przedszkoli, świetlic oraz szkół podstawowyc

* * *


Warsztaty dla nauczycieli „Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży”
Mysłowice, 13 stycznia 2014 roku

Po raz kolejny w naszej bibliotece odbyły się warsztaty dla nauczycieli mysłowickich szkół.
W zajęciach prowadzonych przez konsultanta Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach mgr Ewę Kustwan-Mróz wzięło udział 13 zainteresowanych tą tematyką nauczycieli.

* * *„Dzieło Prymasa”
- I zjazd i sympozjum naukowe instytucji i podmiotów noszących imię Kardynała Augusta Hlonda
Mysłowice, 12 grudnia 2013 roku


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach wraz z Górnośląską WSP im.
A. Hlonda w Mysłowicach zorganizowały w dniu 12 grudnia 2013 roku  sympozjum naukowe oraz
I zjazd instytucji i podmiotów noszących imię Kardynała Augusta Hlonda. Wydarzenie miało miejsce
w siedzibie mysłowickiej biblioteki pedagogicznej oraz  Górnośląskiej WSP przy ulicy Powstańców 19.

Wydarzenie miało charakter podsumowujący obchody Roku Kardynała Hlonda, a wśród ich uczestników znaleźli się przedstawiciele władz miasta Mysłowice, Województwa Śląskiego, duchowieństwo, pracownicy śląskich bibliotek pedagogicznych, studenci oraz liczne grono osób zainteresowanych tematyką sympozjum.

Na szczególną uwagę zasługiwał udział w wydarzeniu siostrzenicy Kardynała Hlonda pani Małgorzaty Herok oraz wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego Prymasa ks. dr Tomasza Porzyckiego.

W programie wydarzenia znalazły się wystąpienia naukowe dotyczące życia , działalności i spuścizny Prymasa przedstawicieli wyższych uczelni z całego kraju.

Uzupełnieniem wystąpień była część artystyczna, w której znalazł się montaż słowno-muzyczny przygotowany przez  uczniów i absolwentów Gimnazjum nr 6 w Mysłowicach pod kierunkiem dr Marii Włosek oraz występ chóru Vox Dei  pod dyrekcją Aleksandry Jędyczek .

Istotnym punktem zjazdu był  wernisaż wystawy prac laureatów konkursów „Mistrzowie wrażliwości” oraz kiermasz wyrobów beneficjentów Środowiskowego Domu Samopomocy przy Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek” w Mysłowicach.

Sympozjum zakończyło się w Muzeum Miasta Mysłowice, gdzie jego uczestnicy obejrzeli unikatową wystawę „August Hlond Prymas z Mysłowic”.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok oraz
ks. Dziekan Dekanatu Mysłowickiego Krzysztof Kasza. projekt: www.atcsites.com