„DZIECKO O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W PRZEDSZKOLU I SZKOLE” - SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli, organizowanych
wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mysłowicach w roku szkolnym 2018/2019. /szczegółowe informacje/


* * *

„KREATYWNY PRZEDSZKOLAK” - SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatów plastycznych dla nauczycieli, organizowanych
w roku szkolnym 2018/2019. / szczegółowe informacje /


* * *

OFERTA WARSZTATÓW METODYCZNYCH DLA NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatów dla nauczycieli, organizowanych wspólnie
z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno- Edukacyjnym „Metis” w Katowicach
/ szczegółowe informacje / projekt: www.atcsites.com